Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga, bo & miljö (13)

  Kommun och politik (3)

  Kultur och fritid (10)

  • Ansökan om driftbidrag 2023

   Idrottsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet i egna anläggningar kan få stöd för faktiska driftskostnader kopplade till föreningens lokaler, anläggning eller verksamhetens genomförande.

   Idrottsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet i egna anläggningar kan få stöd för faktiska driftskostnader kopplade till föreningens lokaler, anläggning eller verksamhetens genomförande.

  • Ansökan om investeringsstöd för idrottsverksamhet 2023

   Idrottsföreningar med egna anläggningar kan ansöka om investeringsstöd.

   Stödet syftar till att förbättra situationen för de etablerade föreningar som saknar eller har dåliga möjligheter att bedriva sin verksamhet eller som behöver ekonomiskt stöd för att utveckla verksamheten inför den närmaste framtiden.

   Idrottsföreningar med egna anläggningar kan ansöka om investeringsstöd.

   Stödet syftar till att förbättra situationen för de etablerade föreningar som saknar eller har dåliga möjligheter att bedriva sin verksamhet eller som behöver ekonomiskt stöd för att utveckla verksamheten inför den närmaste framtiden.

  • Ansökan om projekt- och arrangemangsstöd för kulturverksamhet 2023

   Projekt-och arrangemangsstöd kan sökas av bidragsberättigade föreningar och syftar till att stödja enstaka publika kulturarrangemang eller kulturprojekt av temporär karaktär. Det vill säga konstnärliga eller kulturella projekt av engångskaraktär som är avsedda att genomföras och avslutas inom en given tidsram, och som på något sätt tillgängliggörs för Kungälvs kommuns invånare. Stödet beviljas i den  ån kommunen har finansiella medel kvar att fördela där barn och ungdomsverksamhet prioriteras.

   Projekt-och arrangemangsstöd kan sökas av bidragsberättigade föreningar och syftar till att stödja enstaka publika kulturarrangemang eller kulturprojekt av temporär karaktär. Det vill säga konstnärliga eller kulturella projekt av engångskaraktär som är avsedda att genomföras och avslutas inom en given tidsram, och som på något sätt tillgängliggörs för Kungälvs kommuns invånare. Stödet beviljas i den  ån kommunen har finansiella medel kvar att fördela där barn och ungdomsverksamhet prioriteras.

  • Ansökan om stöd till bygdegårdar och hembygdsföreningar 2023

   Bidraget syftar till att ge stöd till föreningar med verksamhet inom hembygden.
   Grundbelopp 15 000 kronor.


   Begränsningar:
   - Bidraget vänder sig endast till de föreningar som inte är berättigade till Lokalt
   aktivitetsstöd för ungdomsverksamhet.

   Bidraget syftar till att ge stöd till föreningar med verksamhet inom hembygden.
   Grundbelopp 15 000 kronor.


   Begränsningar:
   - Bidraget vänder sig endast till de föreningar som inte är berättigade till Lokalt
   aktivitetsstöd för ungdomsverksamhet.

  Omsorg och stöd (5)

  Upphandling (1)

  Utbildning och barnomsorg (11)

  • Ansökan grundskolans samfond

   Du kan söka för många olika saker, till exempel studieresa, studiebesök och inköp av material samt belöning och uppmuntran till elev.
   Mer information om vad du kan söka för finns i stadgarna. Grundskolans samfond delar varje år ut 40 000 kronor.

   Du kan söka för många olika saker, till exempel studieresa, studiebesök och inköp av material samt belöning och uppmuntran till elev.
   Mer information om vad du kan söka för finns i stadgarna. Grundskolans samfond delar varje år ut 40 000 kronor.

  • Ansökan gymnasieskolans samfond

   Du kan söka för många olika saker, till exempel studieresa, studiebesök och inköp av material samt belöning och uppmuntran till elev.
   Mer information om vad du kan söka för finns i stadgarna. Gymnasieskolans samfond delar varje år ut sammanlagt 35 000 kronor.

   Du kan söka för många olika saker, till exempel studieresa, studiebesök och inköp av material samt belöning och uppmuntran till elev.
   Mer information om vad du kan söka för finns i stadgarna. Gymnasieskolans samfond delar varje år ut sammanlagt 35 000 kronor.

  • Ansökan om inackorderingstillägg

   Du kan ansöka om inackorderingstillägg om du är folkbokförd i Kungälv och ska gå en gymnasieutbildning på annan ort där du behöver bo inackorderad. 

   Du kan ansöka om inackorderingstillägg om du är folkbokförd i Kungälv och ska gå en gymnasieutbildning på annan ort där du behöver bo inackorderad. 

  • Avanmälan specialkost och anpassad kost

   Om ditt barn inte längre behöver specialkost behöver du avanmäla specialkost. Extern länk, logga in med BankID.

   Om ditt barn inte längre behöver specialkost behöver du avanmäla specialkost. Extern länk, logga in med BankID.

  • Barnomsorg vid skollov för barn 3 till 5 år

   Via den här e-tjänsten kan du ansöka om barnomsorg vid skollov för barn mellan 3 till 5 år

   Via den här e-tjänsten kan du ansöka om barnomsorg vid skollov för barn mellan 3 till 5 år