Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga, bo & miljö (32)

  • Anmäl och registrera livsmedelsverksamhet

   Här kan du registrera din livsmedelsverksamhet. 

   Här kan du registrera din livsmedelsverksamhet. 

  • Anmälan om misstänkt matförgiftning

   Har du blivit sjuk och misstänker att det beror på maten du köpt i Kungälvs kommun?

   Skicka en anmälan om misstänkt matförgiftning via vår e-tjänst.

   Har du blivit sjuk och misstänker att det beror på maten du köpt i Kungälvs kommun?

   Skicka en anmälan om misstänkt matförgiftning via vår e-tjänst.

  • Anmälan om trädgårdsavfallsabonnemang

   Ansök om hämtning av trädgårdsavfall för avfall såsom löv, gräsklipp och ogräs.

   Ansök om hämtning av trädgårdsavfall för avfall såsom löv, gräsklipp och ogräs.

  • Anmälan schaktmassor eller avfall för anläggningsändamål

   Här kan du anmäla om du har tänkt att starta en verksamhet där du ska hantera Schaktmassor.

    

   Här kan du anmäla om du har tänkt att starta en verksamhet där du ska hantera Schaktmassor.

    

  • Ansök om fristående sakkunnig för utstakning och/eller lägeskontroll

   Använd den här tjänsten för att ansöka om fristående sakkunnig för utstakning och/eller lägeskontroll.

   Använd den här tjänsten för att ansöka om fristående sakkunnig för utstakning och/eller lägeskontroll.

  • Ansök om passerkort till återvinningscentralen i Kungälvs kommun

   Gäller dig som är företagare eller privatperson utan ett svenskt körkort.

   Gäller dig som är företagare eller privatperson utan ett svenskt körkort.

  • Ansökan om anslutning till kommunala vatten- och avloppsnätet - utanför verksamhetsområde

   Du som har en fastighet som ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp (VA) kan få möjlighet att ansluta till de allmänna ledningarna via avtal.

   Du som har en fastighet som ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp (VA) kan få möjlighet att ansluta till de allmänna ledningarna via avtal.

  • Ansökan om enskild avloppsanläggning

   Använd denna e-tjänst för att ansöka om ny enskild avloppsanläggning eller ändra en befintlig avloppsanläggning. 

    

   Använd denna e-tjänst för att ansöka om ny enskild avloppsanläggning eller ändra en befintlig avloppsanläggning. 

    

  • Ansökan om gemensam avfallslösning

   Ansökan om gemensam avfallslösning. För er som delar en eller flera behållare emellan två eller fler fastighetsägare.

   Ansökan om gemensam avfallslösning. För er som delar en eller flera behållare emellan två eller fler fastighetsägare.

  • Ansökan om installation av värmepump

   Här kan du som privatperson, företagare eller ombud för en förening ansöka om tillstånd för installation av värmepump. Detta gäller exempelvis bergvärme, ytjordvärme och sjövärme.​

    

   Här kan du som privatperson, företagare eller ombud för en förening ansöka om tillstånd för installation av värmepump. Detta gäller exempelvis bergvärme, ytjordvärme och sjövärme.​

    

  • Ansökan om tillfälligt uppehåll av hämtning av hushållsavfall och slam

   E-tjänst för ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor eller slam från enskild avloppsanläggning. För dig som planerat vara tillfälligt frånvarande från din fastighet.

   E-tjänst för ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor eller slam från enskild avloppsanläggning. För dig som planerat vara tillfälligt frånvarande från din fastighet.

  • Ansökan om VA-uppgift

   Om du har kommunalt vatten och avlopp kan du använda den här tjänsten för att beställa VA-uppgift. Den innehåller information om vatten- och avloppsledningar i anslutning till din fastighet, men ger ingen information om dina privata ledningar inne på tomten.

   Om du har kommunalt vatten och avlopp kan du använda den här tjänsten för att beställa VA-uppgift. Den innehåller information om vatten- och avloppsledningar i anslutning till din fastighet, men ger ingen information om dina privata ledningar inne på tomten.

  • Beställning av kartor och mättjänster

   Här kan du som privatperson, företagare eller ombud för förening beställa nybyggnadskarta och mättjänster till ditt bygglovärende.

   Här kan du som privatperson, företagare eller ombud för förening beställa nybyggnadskarta och mättjänster till ditt bygglovärende.

  • Bokab - Inloggning till Mina Sidor för befintlig köande

   För dig som redan står i villatomtkön på hos Bokab kan du klicka dig direkt till inloggningen på Bokab för att komma åt Mina Sidor. Här kan du se information om din plats i kön och dina kontaktuppgifter.

   För dig som redan står i villatomtkön på hos Bokab kan du klicka dig direkt till inloggningen på Bokab för att komma åt Mina Sidor. Här kan du se information om din plats i kön och dina kontaktuppgifter.

  • Bokab - Ställ dig i villatomtkön

   Här kan du som privatperson anmäla dig till Kungälvs Kommuns tomtkö.

   Klicka här för att läsa mer om reglerna för Villatomtkön.

    

   Här kan du som privatperson anmäla dig till Kungälvs Kommuns tomtkö.

   Klicka här för att läsa mer om reglerna för Villatomtkön.

    

  • Bygglov - Begäran om slutsamråd eller slutbesked

   I denna tjänst kan du skicka in en begäran om slutsamråd eller slutbesked.

   I denna tjänst kan du skicka in en begäran om slutsamråd eller slutbesked.

  • Bygglov - Begäran om tekniskt samråd eller startbesked

   I denna tjänst kan du skicka in en begäran om tekniskt samråd eller startbesked.

   I denna tjänst kan du skicka in en begäran om tekniskt samråd eller startbesked.

  • Bygglov - Komplettera ditt ärende

   I denna tjänst kan du komplettera ditt ärende om bygglov, förhandsbesked eller anmälan. Om du fått en kommunicering av oss kan du även bemöta den via denna tjänst. 

   I denna tjänst kan du komplettera ditt ärende om bygglov, förhandsbesked eller anmälan. Om du fått en kommunicering av oss kan du även bemöta den via denna tjänst. 

  • Bygglov - Lämna svar vid grannehörande

   Har du fått brev där vi frågar vad du tycker om din grannes ansökan? Här kan du som granne eller sakägare lämna in ditt svar till oss.

   Har du fått brev där vi frågar vad du tycker om din grannes ansökan? Här kan du som granne eller sakägare lämna in ditt svar till oss.

  • Bygglov - Söka bygglov och andra åtgärder

   Sök bygglov och andra åtgärder via kommunens E-tjänst.

   Sök bygglov och andra åtgärder via kommunens E-tjänst.

  • Bygglov - Ta del av beslut som granne eller sakägare

   Här kan du som granne eller sakägare ta del av ett beslut.

   Här kan du som granne eller sakägare ta del av ett beslut.

  • Kundportal för avfalls- och VA-abonnemang

   Genom att logga in på kundportalen för avfalls- och VA-abonnemang kan du utföra olika ärenden utan att behöva ringa till kommunen eller skicka in blanketter.

   Genom att logga in på kundportalen för avfalls- och VA-abonnemang kan du utföra olika ärenden utan att behöva ringa till kommunen eller skicka in blanketter.

  • Lämna klagomål om störning avseende människors hälsa eller miljö

   Här kan du lämna in klagomål på en störning eller olägenhet som du upplever kan utgöra en risk för hälsan eller miljön.

   Här kan du lämna in klagomål på en störning eller olägenhet som du upplever kan utgöra en risk för hälsan eller miljön.

  • Montering av tillfällig vattenmätare - byggvatten

   Om du som privatperson eller i din verksamhet behöver vattenförsörjning  under byggtiden vid om-, till- eller nybyggnation kan det finns möjlighet att ansluta byggvatten. Här kan du ansöka om anslutning av tillfälligt vatten.

   Om du som privatperson eller i din verksamhet behöver vattenförsörjning  under byggtiden vid om-, till- eller nybyggnation kan det finns möjlighet att ansluta byggvatten. Här kan du ansöka om anslutning av tillfälligt vatten.

  • Räkna ut brukningsavgift för vatten och avlopp 2024

   Räkna ut din VA brukningsavgift för 2023

   Räkna ut din VA brukningsavgift för 2023

  • Servisanmälan - Ansluta till det kommunala vatten- och avloppsnätet

   I den här tjänsten kan du ansöka om att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet, vilket också kallas servisanmälan. 

   I den här tjänsten kan du ansöka om att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet, vilket också kallas servisanmälan. 

  Kommun och politik (10)

  • Begäran om förvaltarfrihetsbevis

   Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg på att en person inte står under förvaltarskap. Intyget begärs hos överförmyndarnämnden i den kommun där den som det avser är folkbokförd.

   Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg på att en person inte står under förvaltarskap. Intyget begärs hos överförmyndarnämnden i den kommun där den som det avser är folkbokförd.

  • Begäran om skadestånd

   Har du råkat ut för en personskada eller drabbats av en egendomsskada där Kungälvs kommun är ansvarig kan du kan anmäla detta till kommunen och begära skadestånd.

   Har du råkat ut för en personskada eller drabbats av en egendomsskada där Kungälvs kommun är ansvarig kan du kan anmäla detta till kommunen och begära skadestånd.

  • Bli röstmottagare i EU-valet 2024

   Nu finns möjlighet för dig som är intresserad och har ett noggrant och hjälpsamt sätt att anmäla ditt intresse för att arbeta som röstmottagare i valet till Europaparlamentet den 9 juni 2024.

   Nu finns möjlighet för dig som är intresserad och har ett noggrant och hjälpsamt sätt att anmäla ditt intresse för att arbeta som röstmottagare i valet till Europaparlamentet den 9 juni 2024.

  • Skicka in din tillgångsförteckning

   Med denna e-tjänst kan du som ställföreträdare, förordnad förmyndare eller förälder lämna in en tillgångsförteckning (förteckning). I förteckningen anger du datum för anordnandet och huvudmannens/den omyndigas tillgångar och dess värde vid det aktuella datumet. Förteckning lämnas alltid in på heder och samvete. När du lämnar in förteckningen på heder och samvete uppstår straffansvar enligt brottsbalken.

   Med denna e-tjänst kan du som ställföreträdare, förordnad förmyndare eller förälder lämna in en tillgångsförteckning (förteckning). I förteckningen anger du datum för anordnandet och huvudmannens/den omyndigas tillgångar och dess värde vid det aktuella datumet. Förteckning lämnas alltid in på heder och samvete. När du lämnar in förteckningen på heder och samvete uppstår straffansvar enligt brottsbalken.

  Kultur och fritid (19)

  • Ansökan om driftbidrag 2024

   Idrottsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet i egna anläggningar kan få stöd för faktiska driftskostnader kopplade till föreningens lokaler, anläggning eller verksamhetens genomförande.

   Idrottsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet i egna anläggningar kan få stöd för faktiska driftskostnader kopplade till föreningens lokaler, anläggning eller verksamhetens genomförande.

  • Ansökan om projekt- och arrangemangsstöd för kulturverksamhet

   Projekt-och arrangemangsstöd kan sökas av bidragsberättigade föreningar och syftar till att stödja enstaka publika kulturarrangemang eller kulturprojekt av temporär karaktär.

   Projekt-och arrangemangsstöd kan sökas av bidragsberättigade föreningar och syftar till att stödja enstaka publika kulturarrangemang eller kulturprojekt av temporär karaktär.

  • Ansökan om stöd till bygdegårdar och hembygdsföreningar

   Bidraget syftar till att ge stöd till föreningar med verksamhet inom hembygden. Grundbelopp 15 000 kronor.


   Begränsningar:

   Bidraget vänder sig endast till de föreningar som inte är berättigade till Lokalt aktivitetsstöd för ungdomsverksamhet.

   Bidraget syftar till att ge stöd till föreningar med verksamhet inom hembygden. Grundbelopp 15 000 kronor.


   Begränsningar:

   Bidraget vänder sig endast till de föreningar som inte är berättigade till Lokalt aktivitetsstöd för ungdomsverksamhet.

  • Ansökan om stöd till funktionshinder- och diagnosföreningar

   Föreningar som verkar för att förbättra levnadsvillkor, informera myndigheter och öka kunskapen kring funktionshindret/sjukdomen har möjlighet att söka stöd för den kontinuerliga verksamheten.

   Föreningar som verkar för att förbättra levnadsvillkor, informera myndigheter och öka kunskapen kring funktionshindret/sjukdomen har möjlighet att söka stöd för den kontinuerliga verksamheten.

  • Ansökan om stöd till pensionärsföreningar

   Föreningar som verkar för att tillvarata de äldres intressen har möjlighet att söka stöd.

   Föreningar som verkar för att tillvarata de äldres intressen har möjlighet att söka stöd.

  • Ansökan om stöd till socialt stödjande förening

   Föreningar som verkar för att stödja särskilt utsatta grupper i samhället och föreningar som arbetar särskilt med integration.

   Föreningar som verkar för att stödja särskilt utsatta grupper i samhället och föreningar som arbetar särskilt med integration.

  • Boka idrottsanläggning eller lokal - Kungälvs kommun

   Bokningstjänst för lokaler, hallar, planer och anläggningar i Kungälv

   Bokningstjänst för lokaler, hallar, planer och anläggningar i Kungälv

  • Bokning Funkisfestivalen 2024

   Boka platser till Funkisfestivalen  2024 på Mimers teater

   Boka platser till Funkisfestivalen  2024 på Mimers teater

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Följa med-kort - anslut din verksamhet eller avsluta erbjudande

   Här kan du som ansluta din verksamhet till Följa med-kortet. Det innebär att personer med funktionsnedsättning som har ett Följa med-kort får ta med en vän gratis till din verksamhet eller ditt arrangemang. 
   Här kan du också ta bort din verksamhet från Följa med-kortet om ni inte längre vill vara med. 

   Här kan du som ansluta din verksamhet till Följa med-kortet. Det innebär att personer med funktionsnedsättning som har ett Följa med-kort får ta med en vän gratis till din verksamhet eller ditt arrangemang. 
   Här kan du också ta bort din verksamhet från Följa med-kortet om ni inte längre vill vara med. 

  • Följa med-kortet

   Du som har en funktionsnedsättning kan behöva ta med någon som stöd på olika arrangemang och aktiviteter. Det kan exempelvis vara en kompis, en släkting, en granne eller annan du känner förtroende för. Med kortet betalar du inträde och din vän följer med gratis.

   Du som har en funktionsnedsättning kan behöva ta med någon som stöd på olika arrangemang och aktiviteter. Det kan exempelvis vara en kompis, en släkting, en granne eller annan du känner förtroende för. Med kortet betalar du inträde och din vän följer med gratis.

  • Nominering idrottsstipendiet

   Idrottsstipendiet syftar till att uppmärksamma och premiera unga idrottsutövare, ungdomslag eller ungdomsledare. 
   Nu kan du nominera idrottsutövare, ungdomslag eller ungdomsledare som du tycker har gjort något alldeles extra!

   Idrottsstipendiet syftar till att uppmärksamma och premiera unga idrottsutövare, ungdomslag eller ungdomsledare. 
   Nu kan du nominera idrottsutövare, ungdomslag eller ungdomsledare som du tycker har gjort något alldeles extra!

  • Nominering kulturpris

   Nominering till kulturpris

    

   Nominering till kulturpris

    

  • Nominering kulturstipendium

   Nominering/ansökan till kulturstipendium

    

   Nominering/ansökan till kulturstipendium

    

  Näringsliv och arbete (2)

  Omsorg och stöd (16)

  Upphandling (1)

  Utbildning och barnomsorg (12)

  • Ansökan grundskolans samfond

   Du kan söka för många olika saker, till exempel studieresa, studiebesök och inköp av material samt belöning och uppmuntran till elev.
   Mer information om vad du kan söka för finns i stadgarna. Grundskolans samfond delar varje år ut 40 000 kronor. Ansökan gäller för läsåret 2024/2025 och sista ansökningsdag är den 15 april 2024.

   Du kan söka för många olika saker, till exempel studieresa, studiebesök och inköp av material samt belöning och uppmuntran till elev.
   Mer information om vad du kan söka för finns i stadgarna. Grundskolans samfond delar varje år ut 40 000 kronor. Ansökan gäller för läsåret 2024/2025 och sista ansökningsdag är den 15 april 2024.

  • Ansökan gymnasieskolans samfond

   Du kan söka för många olika saker, till exempel studieresa, studiebesök och inköp av material samt belöning och uppmuntran till elev.
   Mer information om vad du kan söka för finns i stadgarna. Gymnasieskolans samfond delar varje år ut sammanlagt 35 000 kronor. Ansökan gäller för läsåret 2024/2025 och sista ansökningsdag är den 15 april 2024.

   Du kan söka för många olika saker, till exempel studieresa, studiebesök och inköp av material samt belöning och uppmuntran till elev.
   Mer information om vad du kan söka för finns i stadgarna. Gymnasieskolans samfond delar varje år ut sammanlagt 35 000 kronor. Ansökan gäller för läsåret 2024/2025 och sista ansökningsdag är den 15 april 2024.

  • Ansökan om bidrag för elevresor

   Ansökan om bidrag för elevresor

   Ansökan om bidrag för elevresor

  • Ansökan om inackorderingstillägg

   Du kan ansöka om inackorderingstillägg om du är folkbokförd i Kungälv och ska gå en gymnasieutbildning på annan ort där du behöver bo inackorderad. 

   Du kan ansöka om inackorderingstillägg om du är folkbokförd i Kungälv och ska gå en gymnasieutbildning på annan ort där du behöver bo inackorderad. 

  • Avanmälan specialkost och anpassad kost

   Om ditt barn inte längre behöver specialkost behöver du avanmäla specialkost. Extern länk, logga in med BankID.

   Om ditt barn inte längre behöver specialkost behöver du avanmäla specialkost. Extern länk, logga in med BankID.

  • Barnomsorg vid skollov för barn 3 till 5 år

   Via den här e-tjänsten kan du ansöka om barnomsorg vid skollov för barn mellan 3 till 5 år

   Via den här e-tjänsten kan du ansöka om barnomsorg vid skollov för barn mellan 3 till 5 år