Anmäl evenemang inom Kungälvs kommun

LÄS MER

Riktlinjer för evenemangskalendern

Kungälvs kommun tar emot tips om vad som händer i kommunen och bidrar till att dela informationen via kungalv.se/evenemang

Alla evenemang ska vara öppna för allmänheten. Alla evenemang godkänns innan de publiceras på webbplatsen. Underlaget ska vara registrerat senast sju dagar innan önskad publicering, vid semestertider kan det ta längre tid att få ut evenemang så god framförhållning är önskvärt. I riktlinjerna för evenemangskalendern finns exempel på vilka evenemang och aktiviteter som publiceras. Evenemang som uppfyller nedanstående kriterier tas med i mån av plats. Vi bedömer evenemangets grad av allmänintresse och kan neka publicering. Vi publicerar inte material som är sexistiskt, rasistiskt, oetiskt eller på annat sätt kan anses vara stötande. De bilder och texter som arrangören tillhandahåller får inte strida mot någon annans upphovsrätt.
Tänk också på att om bilden innehåller personer som går att känna igen så behöver du ha tillstånd att använda den.

Evenemang som publiceras i kalendern ska uppfylla följande kriterier

Evenemanget ska ha lokal anknytning eller bedömas vara av värde för kommuninvånarna ur allmänbildande och/eller kulturell, idrottslig, hälsofrämjande eller bred underhållande/nöjes synpunkt.
Evenemanget ska vara ett publikt arrangemang, alltså öppet för allmänheten, med eller utan inträdeskostnad.

Bedömningsexempel

Exempel 1
Publiceras inte: En förening ska anordna ett årsmöte.
Publiceras: Om däremot föreningen i samband med årsmötet ska anordna en konsert eller ett föredrag som är öppet för allmänheten publiceras detta som ett enskilt evenemang.

Exempel 2
Publiceras inte: Ett religiöst samfund har ordinarie sammankomst.
Publiceras: Om däremot kyrkan anordnar en musikkonsert utöver ordinarie verksamhet publiceras det arrangemanget.

Exempel 3
Publiceras inte: En partipolitisk sammankomst.
Publiceras: Om däremot partier från både majoritet och opposition är representerade i ett samtal eller debatt så publiceras arrangemanget.

Exempel 4
Publiceras inte: En restaurang vill göra reklam för sin ordinarie restaurangverksamhet (t ex. mat och dryck) utan underhållningsinslag.
Publiceras: Om restaurangen däremot anordnar till exempel musikkväll eller annan underhållning som är något extra utöver ordinarie verksamhet får själva evenemanget annonseras.

Exempel 5
Publiceras inte: Enskild näringsidkare har bokat till exempel torgyta för att sälja/marknadsföra varor.
Publiceras: Marknad/festival med många olika aktörer och näringsidkare på till exempel torgyta eller i mässlokal.

Exempel 6
Publiceras inte: internmatch mellan två lag i en idrottsförening eller matcher mot andra lag som bedöms ha ett mindre allmänintresse.
Publiceras: Föreningars/klubbars A-lag eller motsvarande spelar match som bedöms ha allmänt intresse

Kungälvs kommun behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i avsnittet nedan.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa