Ansökan om inackorderingstillägg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som har lång resväg till din gymnasieutbildning och därför behöver flytta till området där skolan ligger kan söka ett bidrag för boende och mat, så kallat inackorderingstillägg. Du behöver göra en ny ansökan för varje nytt läsår.

Restid mer än två timmar per dag

Kraven för att få det här bidraget är att du är mottagen i första hand till din utbildning. Du behöver också ha en total restid fram och tillbaka till skolan som är mer än två timmar per dag. Det kravet ska vara uppfyllt minst fyra gånger under en period av två veckor.

Restiden beräknas utifrån den tid det tar att använda kollektivtrafiken. Om du exempelvis cyklar eller åker moped en del av resan ska du uppskatta den tiden som att du går samma väg. Du ska också räkna med tid du väntar på kollektivtrafiken.

Studier vid fristående skola, riksinternatskola eller folkhögskola

Du som läser i fristående skola, riksinternatskola eller folkhögskola ansöker om inackorderingstillägg hos centrala studiestödsnämnden (CSN).

Ersättning och utbetalning

Bidraget är en trettiondel av ett prisbasbelopp per månad. Det betalas ut en gång i månaden under terminerna. Den första utbetalningen sker i slutet av september. Utbetalningen görs till det bankkonto du uppgett vid ansökan.

Anmäl studieavbrott eller flytt

Om förhållande ändras som påverkar din rätt till inackorderingstillägg ska du anmäla det till kommunen omedelbart. Exempelvis om du avbryter studierna, flyttar hem eller ändrar folkbokföringen.

Sista ansökningsdag för läsåret är 30 juni. Har du frågor ring vårt kundcenter 0303-23 80 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa