Intresseanmälan att bli kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson

LÄS MER

Om du har tid och engagemang så kan du göra en insats för barn och ungdomar, samt vuxna, som har behov av stöd.

Att vara kontakt- och stödfamilj

Som kontakt- eller stödfamilj öppnar du upp ditt hem för ett barn eller en ungdom någon eller några helger i månaden och erbjuder dem delaktighet i er/din vardag.

Att vara kontaktperson

Som kontaktperson träffar du en ungdom eller en vuxen några tillfällen i månaden för att stötta personen att bryta social isolering.

 

Kungälvs kommun behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i avsnittet nedan.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även spara ditt ärende och fortsätta med det senare samt se ditt ärende på Mina sidor efter att det skickats in. 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa