Nominering idrottsstipendiet 2023

LÄS MER

Med detta stipendium vill vi uppmärksamma personer och grupper som genomför eller har genomfört värdefulla insatser inom idrotter samt lyfta de som visar lovande förutsättningar inom idrotten. 

Villkor: 

  • Stipendiet kan delas ut till enskilda föreningar, lag eller personer, som ett erkännande för särskilda prestationer eller insatser. 
  • Stipendiet kan delas av flera stipendiater. 
  • Enskild förening ska vara verksamhet i Kungälvs kommun. 
  • Enskild utövare/ledare ska vara mantalsskriven i Kungälvs kommun. 
  • Utövaren ska vara aktiv i en idrott enligt med riksidrottsförbundets riktlinjer.
  • Stipendiet kan delas ut till samma lag, ledare eller utövare mer en en gång. 
  • Utskottet för bildning och lärande är stipendiejury och ska besluta om stipendiegivning. 

Beslut fattas under våren av utskottet och prisutdelning sker vid lämpligt kommunfullmäktigemöte därefter. 

Idrottsstipendiet är på 10 000 kronor och delas ut vid kommunfullmäktigemöte. 

Kungälvs kommun behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i avsnittet nedan.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa