Nominering kulturstipendium

LÄS MER

Varje år delar Kungälvs kommun ut ett kulturstipendium på 10 000 kronor till en lovande talang inom kulturområdet. Stipendiet ska vara ett stöd och uppmuntran till fortsatt utbildning och utveckling inom kulturområdet, och kan sökas av enskild person som är född, bosatt i eller på annat sätt har nära anknytning till Kungälvs kommun.

Stipendiaten utses av utskottet för bildning och lärande och utdelningen av årets kulturstipendium sker på ett sammanträde för kommunfullmäktige.

Välkommen med din nominering senast den 1 juli.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa