Ansökan om Stöd till kultur- och fritidsfrämjande verksamhet

LÄS MER

Bidraget syftar till att ge stöd till föreningar inom kultur- och fritidsfrämjande verksamhet. Stödet syftar till att kommunen ska ha ett rikt konst- och fritidsliv av hög kvalitet som alla har möjlighet att ta del av. Grundbelopp 2 000 kronor.

Krav:

  • Föreningen bedriver en regelbunden verksamhet för minst tio medlemmar.
  • Föreningen bör vara ansluten till en godkänd riks- och/eller distriktsorganisation.
  • Föreningen tillvaratar medlemmars intressen inom någon av konstarterna eller inom kulturarvet.

Begränsningar:

Bidraget vänder sig endast till de föreningar som inte är berättigade till Lokalt aktivitetsstöd för ungdomsverksamhet.

Ansökan:

Ansökan ska vara inlämnad senast 28 februari. Utbetalning sker senast 30 juni. Beloppet betalas ut för hela året som en engångsutbetalning om inget annat meddelas.

Kungälvs kommun behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i avsnittet nedan.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa