Föreningsregistret

LÄS MER

I Kungälvs kommuns föreningsregister finns cirka 250 föreningar med olika inriktningar. Här finns fritids- och kulturföreningar, idrottsföreningar, sociala föreningar med särskild inriktning, föreningar för personer med funktionsnedsättning, pensionärsföreningar samt studieförbund.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa