Ansökan om driftbidrag 2024

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Föreningarna kan ansöka för stöd kopplade till kostnader för anläggningen gällande: 

 • Hyra, arrende
 • Ränta avseende lån
 • Värme, elektricitet
 • Renhållning, sotning, vatten och avlopp
 • Fastighetsförsäkring
 • Vägavgift
 • Bredband
 • Taxa anläggning i annan kommun.
 • Kostnad för följebåt

Ansökan gäller för kostnader föreningen hade 2022

Bidragsberättigade föreningar kategoriseras i tre grupper:
1. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning
2. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet utan anläggning (exempelvis
vattensporter som rodd, kanot eller segling)
3. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet vid kommunal anläggning.

Krav:

 • Föreningen ska vara klassificerad som ungdomsverksamhet vilket innebär att föreningen ska ha en huvudsaklig inriktning på åldersgruppen 7–20 år
 • Föreningen ska äga alternativt hyra fastigheten/anläggningen med ett hyreskontrakt på minst ett år. Endast lokalyta exklusiv för verksamheten är bidragsgrundande.
 • Fastigheten/anläggningen ska vara geografiskt placerad i Kungälvs kommun.
 • Lokalen måste uppfylla myndighetskrav vad gäller exempelvis bygglov, brandsäkerhet och försäkring.
 • Kommunen har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om lokalen/anläggningen inte sköts eller används på ett för kommunen godtagbart sätt.

Begränsningar:

 • Förening som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning eller utanför anläggning (kategori 1 och 2) kan maximalt få 50% av sökt bidragssumma. Förening som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i kommunal anläggning eller utanför anläggning (kategori 3) kan maximalt få 30% av sökt bidragssumma.
 • Stödet omfattar eller avser inte att vara ett stöd till investeringar av olika slag.
 • Stöd ges inte för lokaler hyrda i andra hand eller då privatpersoner står för hyreskontraktet.
 • Föreningslokaler som byggts med hjälp av ekonomisk eller annat kommunalt stöd kommer att prövas särskilt och behandlas med stor restriktivitet.
 • Stödet kan inte sökas för hyreskostnader eller liknande i redan kommunalt subventionerade lokaler.
 •  Timtaxa i kommunens lokaler är inte berättigad till stöd.

Ansökan ska vara inskickad senast 28 februari. Med ansökan ska bifogas fakturakopior som visar föreningens faktiska kostnader.
Utbetalning sker senast 31 maj. Beloppet betalas ut för hela året som en engångsutbetalning om inget annat meddelas.

Kungälvs kommun behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i avsnittet nedan.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa