Ansökan skolskjuts

LÄS MER

Du kan anmäla om behov av skolskjuts om ditt barn har lång väg till skolan, om det är svåra trafikförhållanden längs med skolvägen, om ditt barn har en funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet som gör det svårt för ditt barn att ta sig till skolan på egen hand.
Elever kan anmäla behov av skolskjuts under hela läsåret utifrån färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Har eleven ett skolkort i dag, tänk på att spara kortet eftersom det gäller från och med höstterminens skolstart till och med den 15 september. Om du anmäler behov av skolskjuts på grund av funktionshinder eller särskilda omständigheter ska läkarintyg eller annat intyg som påvisar elevens behov bifogas anmälan (gäller inte elever inskrivna i särskolan).

Riktlinjer för skolskjuts i Kungälvs kommun

Beslut om elevens rätt till skolskjuts grundar sig i Kungälvs kommuns riktlinjer om skolskjuts. Läs riktlinjerna i sin helhet här. 

Skolskjuts inför skolstart

För att eleven ska vara garanterad att få sitt busskort vid höstterminens skolstart ska anmälan för skolskjuts vara gjord senast den sista april. Om du ansöker om skolskjuts under pågående läsår är handläggningstiden cirka 3 veckor. Skolskjuts beviljas läsårsvis, det betyder att du behöver skicka in en anmälan om skolskjuts vid varje nytt läsår.

Här ansöker du om skolskjuts. (extern länk)

Vårdnadshavare är ansvarig för att ansöka om skolskjuts. Om du missat att skicka in din anmälan är du som vårdnadshavare ansvarig för att ditt barn kommer till och från skolan i väntan på besked om skolskjuts.

Om du har några frågor kontakta skolskjutssamordnare via epost: skolskjuts@kungalv.se eller kundcenter tel: 0303-23 80 00

Giltighetstid

Skolkortet gäller helgfri måndag-fredag från skolstart i augusti till och med 15 september nästkommande år med undantag för jullov och sommarlov. Tänk på att spara ditt skolkort över sommaren. Du kan åka med skolkortet den första skoldagen och tills du har får ett nytt kort för läsåret, dock längst till och med 15 september. 

Fritids

Skolskjuts gäller inte till och från fritids. Om eleven har fritids vissa dagar måste fritidsschemat fyllas i och skickas med anmälan.

Flytt eller byte av skola

Vid ändrade förhållanden, till exempel flyttning eller byte av skola som gör att du inte längre är berättigad till skolskjuts ska detta anmälas till skolskjutssamordnaren via epost: skolskjuts@kungalv.se.

Missbruk av skolkort

Om du lånar ut ditt skolkort eller använder kortet där det inte gäller, riskerar du att få betala en tilläggsavgift vid biljettkontroll. Fram till den dag du fyller 18 år är avgiften 600 kronor.

Glömt busskortet eller något annat kvar på bussen?

Ring Buss i Väst om du glömt något på bussen. Telefon: 0303-25 23 40

Ring Nobina om du glömt något på linje X4. Telefon: 0303-44 19 00

Vad gör jag om jag glömt busskortet hemma?

Om du har glömt ditt busskort hemma får du åka med bussen till skolan. Gå till din skolexpedition för att få en biljett för hemresan. Biljetten ska du visa för bussföraren när du åker hem med bussen.

Borttappat busskort eller trasigt busskort

Skolkort och kontoladdningskort är värdehandlingar och det är du som ansvara för ditt kort. Information och anmälningsformulär för anmälan om förlorat, trasigt eller defekt skolkort.

Beviljad skolskjuts

På skolskjutsen.se (extern länk) finns tre viktiga filmer för dig som blivit beviljad skolskjuts.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@kungalv.se