Begäran om allmän handling

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten kan du begära ut allmänna handlingar från kommunen. Till exempel bygglovshandlingar, betygskopior, beslut med mera. Om du vill be om flera olika handlingar kan du behöva använda tjänsten flera gånger.

På kommunens hemsida kan du ta del av mer information om allmänna handlingar och kommunens arkiv - Diarium och arkiv.

Att tänka på

Handläggningen underlättas ju fler uppgifter du kan fylla i, om du är osäker på de angivna alternativen så kan du fylla i uppgifterna vid "Övrig information". Du kan även mejla din begäran till kommunens  e-post eller ringa 0303-23 80 00. Om din begäran överstiger 39 sidor eller 9 digitala filer tillämpas Kungälvs kommuns taxa för kopieringsavgift som du hittar på Kungälvs kommuns hemsida (www.kungalv.se)

Om du vill begära handlingar anonymt kan ej denna tjänst användas utan vi hänvisar till att ringa kundcenter på 0303 - 23 80 00 eller besöka receptionen på Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv. 

Om taxa tillämpas på en anonym begäran görs denna kontant i receptionen i exakt belopp. 

Läs om hur Kungälvs kommun behandlar personuppgifter - Integritetspolicy.

Kungälvs kommun behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i avsnittet nedan.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa