Synpunkter och frågor till kommunen

LÄS MER

Välkommen med din fråga eller synpunkt

Låt oss veta vad du tycker om Kungälvs kommun. Ställ en fråga, gör en felanmälan eller lämna en synpunkt. Synpunkter kan lämnas anonymt i denna e-tjänst, via telefon till Kundtjänst eller genom att besöka receptionen i Stadshuset.  Tänk på att du inte kan överklaga myndighetsbeslut genom den här tjänsten. Mer information om det finns på kommunens webbplats

Klagomål som påverkar människors hälsa eller miljö

Gäller ditt ärende ett klagomål som påverkar människors hälsa eller miljö så ska du använda den här tjänsten. Då skickas ditt ärende direkt till vår miljöenhet.

Vad händer sedan?

Ditt ärende hanteras av kommunens Kundcenter och skickas vid behov vidare till relevant verksamhet för fortsatt handläggning. 

Får jag svar?

Väljer du att skicka in ärendet anonymt får du ingen återkoppling. Återkoppling sker i annat fall till din angivna e-postadress dit du antingen får svar direkt eller en länk till svaret i ärendet på den här plattformen. 

Offentlighet

När du skickar en synpunkt till kommunen blir den en allmän handling. Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare kan ha rätt att läsa. Att din fråga blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete.

 

Kungälvs kommun behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i avsnittet nedan.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa