Nominering kulturpris

LÄS MER

Varje år delar Kungälvs kommun ut ett kulturpris till en person, grupp eller organisation som belöning för värdefulla insatser inom kulturområdet i kommunen. Den eller de som får ta emot priset utses av utskottet för bildning och lärande efter förslag från allmänheten, ledamot i utskottet eller från utskottet som helhet. 

Din nominering till kulturpriset ska vara en person, grupp eller organisation som är verksam inom Kungälvs kommun eller på annat sätt har anknytning till kommunen. Priset delas ut för värdefulla insatser inom kulturella områden som såsom litteratur, musik, bildkonst, fotokonst, konsthantverk, teater, dans, textilkonst, musei- eller utställningsverksamhet, lokalhistorisk forskning eller andra jämförbara områden. 

 Välkommen med din nominering på senast den 1 juli.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa