Anmäla oro för barn/unga

LÄS MER

Anmäla oro för barn och unga

I denna e-tjänst kan både du som privatperson och du som har anmälningsskyldighet i tjänsten anmäla oro för barn och ungdomar (upp till 20 år).

Att anmäla

Du som arbetar eller bedriver verksamhet som berör barn inom exempelvis skola, hälso- och sjukvård eller tandvård är skyldig att omgående göra en orosanmälan till socialtjänsten om du misstänker att barn far illa. Du som är anmälningsskyldig kan inte vara anonym.

Även privatpersoner som misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialtjänsten. Du behöver inte ha tydliga belägg för din oro utan det räcker med en misstanke om att ett barn kan fara illa.

Det är viktigt att vi kan identifiera vem din anmälan avser och därför behöver du skriva in all information du har om det barn du är orolig för.

Om du är osäker på om, hur eller vad du ska anmäla kan du alltid kontakta Gemensam mottagning, telefon: 0303-23 93 77.

Att anmäla anonymt

Som privatperson kan du välja om du vill vara anonym eller inte när du gör din anmälan. Om du vill vara anonym är det viktigt att du inte uppger namn, telefonnummer eller e-postadress i dina kontakter med socialtjänsten. Alla uppgifter du lämnar kan komma att lämnas ut till de personer som anmälan avser.

Vad händer efter en anmälan

Efter att en anmälan inkommit gör socialtjänsten en bedömning om hur vi ska gå vidare med ärendet. Vi informerar alltid vårdnadshavarna om anmälan. Om du som anmäler är privatperson har du inte möjlighet att få återkoppling gällande om din anmälan leder till att en utredning inleds eller inte. All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter till obehöriga. 

Anmäl igen om du får en ny oro för barnet

Om du får nya uppgifter om barnet som gör dig orolig på nytt så bör du göra en ny anmälan. Detta kan hjälpa socialsekreteraren att göra en ännu bättre bedömning av barnets situation.

 

Kungälvs kommun behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i avsnittet nedan.

Följande behövs för e-tjänsten

  • OBS! E-tjänsten ska endast användas under socialtjänstens ordinarie öppettider (måndag-torsdag 08:00-16:30, fredag och dag före röd dag 8:00-16:00)
  • . Om du gör en orosanmälan vid en annan tidpunkt än kontorstid kommer vi inte att handlägga den förrän nästkommande arbetsdag.
  • Vill du göra en orosanmälan utanför kontorstid eller på helg kontaktar du Socialjouren i Göteborg på telefon 031-365 87 00.
  • Vid akuta nödsituationer när det är fara för liv ska du ringa 112 (SOS Alarm), 112 - SOS ALARM
  • Om e-tjänsten inte fungerar ring gemensam mottagning för att lämna din anmälan.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa