Ansökan om projekt- och arrangemangsstöd för kulturverksamhet

LÄS MER

Projekt-och arrangemangsstöd kan sökas av bidragsberättigade föreningar och syftar till att stödja enstaka publika kulturarrangemang eller kulturprojekt av temporär karaktär. Det vill säga konstnärliga eller kulturella projekt av engångskaraktär som är avsedda att genomföras och avslutas inom en given tidsram, och som på något sätt tillgängliggörs för Kungälvs kommuns invånare. Stödet beviljas i den  mån kommunen har finansiella medel kvar att fördela där barn och ungdomsverksamhet prioriteras.

Ett kulturarrangemang ska vara öppet för allmänheten och kan exempelvis vara:

 • Konsert
 • Guidning
 • Utställning
 • Festival

Ett kulturprojekt kan exempelvis vara ett:

 • Digitaliseringsprojekt
 • Föreställningsproduktion
 • Jämställdhetsprojekt i kulturförening
 • Ungdomssatsning/projekt med inriktning kultur

Krav:

 • Aktiviteten ska äga rum i Kungälvs kommun eller komma Kungälvs kommuns invånare till del.
 • I all marknadsföring ska det tydligt synas att projektet/arrangemanget stöds av Kungälvs kommun. Det görs genom att aktuell version av Kungälvs kommuns logotype används.
 • Redovisning avseende hur beviljat stöd har använts med utvärdering och ekonomisk utvärdering ska inkomma till Kungälvs kommun senast en månad efter projektets/arrangemangets genomförande. I redovisningen ska även bifogas exempel på marknadsföring så som exempelvis affisch, annons, inbjudan eller pressmeddelande.
 • Om redovisningen inte kommer in kan stödet komma att behöva återbetalas.

Begränsning:

 • Stödet kan inte sökas för ordinarie verksamhet.

Ansökan:

Ansökan ska vara inskickad senast 28 februari. Utbetalning sker senast 30 juni. Beloppet betalas ut för hela året som en engångsutbetalning om inget annat meddelas.

Kungälvs kommun behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i avsnittet nedan.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa