Ansökan om gemensam avfallslösning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt 5 kap 2§ avfallsförskrifter för Kungälvs kommun.

Avgift
Varje ingående fastighet (boenhet) ska betala den fasta avgiften som framgår av renhållningstaxan.
Delning av kostnad avser hämtningsavgiften och viktavgift (gäller hushåll utan samfällighetsförening) enligt renhållningstaxan.

När anmälan skickats in

Om ni begärt en gemensam avfallslösning behöver alla parter nämnda i blanketten godkänna anmälan genom elektronisk signering. Den elektroniska signeringen kommer att skickas via antingen e-post eller sms beroende på vilket alternativ som är vald på e-tjänsten.
Det gör vi för att vara säkra på att ni är överens. Därefter börjar vi arbeta med ärendet.

Kungälvs kommun behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i avsnittet nedan.

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt bankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa