Lämna uppgifter om din inkomst (Inkomstförfrågan)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här tjänsten är till för dig som vill lämna uppgifter om din inkomst. Det kan exempelvis vara pension, sjukersättning, bostadsbidrag, inkomst av tjänst (lön) med mera. Det är frivilligt att lämna de här uppgifterna. Men vi behöver dom för att kunna beräkna din avgift för omsorg och hjälp.

Det behövs en e-legitimation för att använda tjänsten. Om du får hjälp med det här av exempelvis en närstående så kan den personen använda sin e-legitimation.
För dig som vill använda en pappersblankett så finns den att skriva ut här i tjänsten. Du kan också hämta ett exemplar i stadshuset.

Makar och registrerade partners

Om du är gift eller har en registrerad partner ska bådas uppgifter om inkomster tas med. Om dina inkomster ökar eller minskar under året så behöver du uppdatera dina uppgifter så fort som möjligt.

Bostadstillägg

Hos Pensionsmyndigheten kan du ansöka om bostadstillägg. Boendekostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Gör en ungefärlig beräkning på Pensionsmyndighetens webbplats för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg. Har du frågor om bostadstillägget ska du vända dig till Pensionsmyndighetens kundservice 0771–776 776.

Det är frivilligt att lämna uppgifter

När beräkningen är klar skickar vi ett avgiftsbeslut till dig. I början av varje år begär vi in uppdaterade uppgifter för en ny beräkning. Du har rätt att överklaga beslutet.
Det är frivilligt att lämna informationen om inkomster. Om du väljer att inte lämna uppgifter så får du betala enligt den taxa som gäller. Avgifter inom Trygghet och Stöd (2023) (pdf) 

Har du några frågor så är du alltid välkommen att höra av dig till oss på kundcenter 0303-23 80 00.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa