Anmäla oro för vuxen

LÄS MER

Anmäla oro för vuxen

Om du är orolig för att en vuxen person i din närhet far illa på något sätt bör du anmäla det till socialtjänsten. Då kan personen få stöd och hjälp av oss. Din oro kan exempelvis handla om att personen är utsatt för våld, har ett missbruk, är inblandad i kriminalitet eller har psykisk ohälsa.

Din oro räcker

Du behöver inte vara helt säker på att något är fel. Det räcker med en misstanke om att personen inte har det bra. 

Om du är osäker på om, hur eller vad du ska anmäla kan du alltid kontakta Gemensam mottagning, telefon: 0303-23 93 77. Du behöver inte berätta vem du är eller vem du känner oro för när du ringer oss.

Anonym eller inte

Som privatperson har du möjlighet att vara anonym när du anmäler oro för en vuxen. Men det är bra för utredningen om du berättar vem du är då vi kan behöva få mer information under utredningen. Om du vill vara anonym är det viktigt att du inte uppger namn, telefonnummer eller e-postadress i dina kontakter med socialtjänsten.

Skyldighet att anmäla

Vissa yrkeskategorier har skyldighet att anmäla oro. Om du gör anmälan i tjänsten ska du lämna kontaktuppgifter. Det gör du i e-tjänsten. 

Vad händer efter att en anmälan gjorts?

Vi tar kontakt med den som oron gäller och gör en bedömning om personen behöver stöd eller skydd direkt. Därefter tar vi beslut om en utredning ska göras.

Socialtjänstlagen bygger till stor del på frivillighet vilket betyder att en vuxen själv kan välja om hen vill ta emot hjälp eller inte. Men om anmälan handlar om allvarliga problem med missbruk, då är det lagen om vård av missbrukare (LVM) som gäller. Då fortsätter utredningen ibland mot personens vilja.

Du som anmält kan bara få information om hur utredningen går om den det handlar om ger sitt medgivande.

 

Kungälvs kommun behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i avsnittet nedan.

Följande behövs för e-tjänsten

  • OBS! E-tjänsten ska endast användas under socialtjänstens ordinarie öppettider (måndag-torsdag 08:00-16:30, fredag och dag före röd dag 8:00-16:00)
  • . Om du gör en orosanmälan vid en annan tidpunkt än kontorstid kommer vi inte att handlägga den förrän nästkommande arbetsdag.
  • Vill du göra en orosanmälan utanför kontorstid eller på helg kontaktar du Socialjouren i Göteborg på telefon 031-365 87 00.
  • Vid akuta nödsituationer när det är fara för liv ska du ringa 112 (SOS Alarm), 112 - SOS ALARM
  • Om e-tjänsten inte fungerar ring gemensam mottagning för att lämna din anmälan.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa