Om Självservice och Mina sidor

På den här sidan samlar vi alla våra e-tjänster. Det är ett pågående arbete och vår vision är att du på ett enkelt och tillgängligt sätt ska kunna sköta dina kontakter med kommunen genom våra e-tjänster.

Logga in

En del av våra e-tjänster kräver någon form av e-legitimation så att vi vet att du är du. Vår sida har stöd för e-legitimationerna Bankid och Freja eID+. Läs mer om e-legitimation och hur du skaffar en här Kommunanställda kan också logga in med sitt personalkonto och få tillgång till interna e-tjänster som syns först då.

Skyddad identitet

Om du inte kan eller bör använda våra e-tjänster (exempelvis om du har skyddad identitet) kan vända dig direkt till vårt kundcenter och få hjälp. 0303 - 23 80 00

Skicka in

När du klickar på ”Skicka” så kommer ditt ärende att skickas in och blir då en allmän handling. Vem som helst kan begära att få ut allmänna handlingar men myndigheten gör alltid en sekretessprövning före ett eventuellt utlämnande. 

Spara

Genom att klicka på ”Spara” i en e-tjänst sparas ditt ärende på en särskilt avdelad yta som begränsar åtkomsten till det. Så länge din ansökan är sparad och inte inskickad är den ingen allmän handling och det är bara du som kan se den. För att fortsätta arbetet med ditt ärende loggar du in på ”Mina sidor” med hjälp av din e-legitimation.

Kommunen kan inte se eller börja behandla ditt ärende förrän du slutfört e-tjänstens samtliga steg och klickat på ”Skicka”.

Mina sidor

På fliken ”Mina sidor” kan du se pågående och avslutade ärenden som du skickat in när du varit inloggad. Där finns också eventuella meddelanden och bilagor som du tagit emot eller skickat i ett ärende.

Ärenden på ”Mina sidor” är synliga fram till att de tas bort enligt vår gallringsplan. När ärendet gallras tas det bort hos Kungälvs kommun och slutar visas på ”Mina sidor”.

Även sparade ärenden som du inte skickat in kan komma att gallras. Innan gallring av dessa ärenden sker kommer du att bli notifierad om detta för att ha möjlighet att välja om du vill fortsätta arbetet med ärendet och skicka in eller på annat sätt spara informationen.

Tillgänglighetsredogörelse för sidan

Kungälvs kommun är ansvarig för innehållet på den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här texten beskriver hur http://sjalvservice.kungalv.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi listar kända problem med tillgängligheten på sidan och hur du kan rapportera brister till oss. Vi berättar också om hur vi arbetar för att sidan ska bli bättre och mer tillgänglig.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte uppfyller alla krav.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Du kan höra av dig till vårt kundcenter: 0303-23 80 00, måndag till torsdag 08.00–16.30 och fredag 8:00–16:00 och få hjälp. Det går också att e-posta oss. kommun@kungalv.se
Tänk på att inte e-posta personlig eller känslig information. I dom fallen är det bättre att ringa vårt kundcenter.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker brister som inte är beskrivna på den här sidan, använd kommunens e-tjänst för synpunkter som du hittar här.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur Kungälvs kommun hanterar dina synpunkter om bristande tillgänglighet på webben eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Möjligheten att använda tangentbordet för att navigera på sidan fungerar bara delvis.
  • Länk för att hoppa direkt till sidans huvudinnehåll saknas.
  • En del färgkombinationer på sidans ikoner ger för låg kontrast, även en del knappar har problem med kontrasten.
  • Det finns vissa brister för skärmläsare, exempelvis vad gäller uppläsning av ikoner, hjälptexter och felmeddelanden.
  • Kontrasten mellan förifylld text och bakgrund är för låg
  • Det finns PDF-dokument på sidan som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • I mindre skärmar eller vid förstoring syns inte all information. 

Oskäligt betungande anpassning

Kungälvs kommun har möjlighet till undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi ser inte att det behövs för de brister som vi kan påverka.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har tittat på brister som andra användare av plattformen OpenE har listat i sina tillgänglighetsredogörelser och återskapat dom på vår sida för att förstå och lista bristerna i vår redogörelse. Vi har använt hjälpmedel från Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

Bland annat:

  • Självskattningsverktyget, "Testa din webbplats"
  • WCAG 2.0 Color contrast analyzer (chrome tillägg)
  • Window resizer (chrome tillägg)

Länkar till dessa hjälpmedel finns på sidan www.webbriktlinjer.se

Senaste bedömningen gjordes den 2022-11-18

Framåt

Vi arbetar hela tiden med att göra sidan bättre allteftersom lösa de brister som vi har rådighet över. Vi har också löpande kontakter med leverantören av plattformen och diskuterar de brister som vi inte kan påverka.