Barnomsorg vid skollov för barn 3 till 5 år

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här tjänsten vänder sig bara till dig som är föräldraledig eller arbetssökande. Och som har barn i tre- till femårsåldern i förskolan eller hos dagbarnvårdare. 

Bakgrund

Barn mellan tre och fem år har rätt till 15 timmar pedagogisk utbildning per vecka. Något som också kallas allmän förskola. Utbildningen är avgiftsfri från och med höstterminsstarten det år ditt barn fyller 3 år och följer grundskolans läsårstider. Under skolloven har du rätt till 15 timmars barnomsorg per vecka, men då får du betala en barnomsorgsavgift. Avgiften tas ut för hela lovet. Avgiften är tre procent av hushållets gemensamma inkomst upp till maxtaxan. Du behöver göra en ansökan per barn.”

Vad händer sedan

Ansökan tas emot av rektorer på respektive förskola. När ansökan är godkänd handläggs den vidare för fakturering.
Du kommer att få notifieringar via e-post.

Självservice

På "Självservice" kan du hantera dina kontaktuppgifter, följa dina ärenden, skicka och ta emot meddelande från din handläggare.

 

Kungälvs kommun behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i avsnittet nedan.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa