Ansökan om insatser enligt LSS

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som har en funktionsnedsättning kan få hjälp att leva ett så självständigt liv som möjligt enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Målet med LSS är att du ska få stöd och service utifrån dina behov. Du kan exempelvis ansöka om avlösarservice i hemmet, ledsagarservice, korttidsvistelse utanför hemmet och daglig verksamhet. För att du ska ha rätt att ansöka om stöd enligt LSS ska du ingå i någon av de tre personkretsar som finns i lagen:

  • Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personkrets 2: Personer med stora begåvningsmässiga funktionsnedsättningar som inte går över efter en hjärnskada i vuxen ålder.
  • Personkrets 3: Personer som har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen till följd av andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande.

Du kan läsa mer om stöd enligt LSS på vår hemsida.

Efter att ansökan inkommit kommer en socialsekreterare att kontakta dig för att göra en utredning gällande rätten till insats.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Eventuella bilagor som ska bifogas ansökan måste vara i PDF-format
  • Ansökan via denna e-tjänst kräver att man loggar in med e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa