Ansökan om stöd till bygdegårdar och hembygdsföreningar

LÄS MER

Begränsningar:
Bidraget vänder sig endast till de föreningar som inte är berättigade till Lokalt
aktivitetsstöd för ungdomsverksamhet.

Ansökan:
Ansökan ska vara inskickad senast 28 feb.
Utbetalning sker senast 30 juni. Beloppet betalas ut för hela året som en engångsutbetalning om
inget annat meddelas.


Kungälvs kommun behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i avsnittet nedan.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa