Ansökan om stöd till bygdegårdar och hembygdsföreningar

LÄS MER

Bidraget syftar till att ge stöd till föreningar med verksamhet inom hembygden. Grundbelopp 15 000 kronor.

Begränsningar:

Bidraget vänder sig endast till de föreningar som inte är berättigade till Lokalt aktivitetsstöd för ungdomsverksamhet.

Ansökan:

Ansökan ska vara inskickad senast 31 mars. Utbetalning sker senast 30 juni. Beloppet betalas ut för hela året som en engångsutbetalning om inget annat meddelas.

Kungälvs kommun behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i avsnittet nedan.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa