Nominering: Stipendium för hållbar utveckling

LÄS MER

Stipendiet för hållbar utveckling ska belöna insatser inom exempelvis:

  • Naturvård och friluftsliv
  • Renare luft, vatten och mark
  • Minskad klimatpåverkan
  • Minskade avfallsmängder och ökad källsortering
  • Effektivare användning av energi, vatten och material
  • Folkbildning
  • Miljörelaterade insatser inom folkhälsa och sociala frågor

Stipendiet ska belöna redan genomförda insatser. Du kan inte få stipendium för att till exempel delfinansiera en kommande miljöutbildning eller studieresa.

Pristagen utses av utskottet för bildning och lärande och överlämningen av stipendiet sker på ett kommunfullmäktigesammanträde. 
Stipendiet är på 10 000 kronor. 

Kungälvs kommun behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i avsnittet nedan.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa