Våld i nära relation kontaktformulär

LÄS MER

Är du, eller har du varit, utsatt för våld eller hot om våld av någon närstående?
Eller har du tappat kontrollen över din ilska och utsatt en närstående för våld?

Det finns hjälp att få!
Vi kan hjälpa dig att hitta vägen ut ur våldet.

Med den här e-tjänsten kan du söka stöd mot våld i nära relation.
För din säkerhet kommer vi inte att skicka ut någon bekräftelse på sms eller e-post.

Våld i nära relation förekommer oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionsförmåga och ålder. 

Är du, eller har du varit, utsatt för våld eller hot om våld av närstående:

 • Kränkningar, hot eller nedsättande kommentarer (digitalt eller verbalt)
 • Knuffar, slag
 • Svartsjuka och kontroll
 • Isolering
 • Tvingats utföra eller bli utsatt för sexuella handlingar mot din vilja
 • Begränsad och kontrollerad av din familj
 • Hedersproblematik
 • Människohandel för sexuella ändamål eller sexuell exploatering

Har du tappat kontrollen över din ilska eller utsatt någon närstående för våld:

 • Hotat, uttalat kränkande kommentarer
 • Knuffat, slagit
 • Begränsat eller kontrollerat din partner
 • Tvingat någon att utföra sexuella handlingar mot personens vilja
 • Trakasserat, skrämt digitalt, verbalt eller sökt upp
 • Upplevt svartsjuka
 • Begränsat eller kontrollerat en familjemedlem för att skydda familjens heder
 • Gjort personer i din närhet otrygga.

Vi ger dig råd och stöd i din situation och hur du kan leva ett liv fritt från alla former av våld. Exempel på stöd kan vara samtal hos kurator på Krismottagningen, stöd i att lämna en våldsam relation och/eller bearbeta tidigare utsatthet och eftervåld.  

Vi erbjuder också stöd till dig som utsatt en närstående för hot, våld eller kontroll, för att ge dig verktyg att hantera situationer och känslor utan att använda våld.

Lämna dina uppgifter så tar vi en första kontakt för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig. Du förbinder dig inte till något och kostar ingenting.

Behov av akut skydd?
Vid behov av akut stöd och skydd använd inte denna funktion utan vänd dig till socialtjänsten Gemensam mottagning dagtid 0303-239377
Kvällar och helgen Socialjouren 031-3658700.
Vi akut fara och behov av skydd ring 112!

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa