Ansökan om bidrag för elevresor

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elever i gymnasieskolan som inte har busskort från kommunen har under vissa förutsättningar rätt till att få sina resor mellan hem och skola utbetalda i pengar. Ansökan görs per läsår och eleven behöver lämna in ny ansökan om elevresor för varje nytt läsår. 

  Den gymnasieelev som ansökan gäller ska 

  • vara skriven i Kungälvs kommun. 
  • vara under 20 år.
  • vara heltidsstuderande och har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen. 
  • ha längre än sex kilometer mellan skolan och hemmet. 
  • inte ha inackorderingstillägg. 

Läs mer om busskort och elevresor för gymnasieelever på www.kungalv.se/busskortgymnasiet

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa