Ansökan om enskild avloppsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd denna e-tjänst för att utföra ärenden rörande enskild avloppsanläggning:

  • ny avloppsanläggning
  • ändra en befintlig avloppsanläggning

Avloppsanläggningen kan vara en gemensam enskild avloppsanläggning där flera hushåll delar på en anläggning. För att den ska kunna kallas enskild får den inte vara ansluten till det kommunala avloppssystemet.

Mer information 

Läs om enskilt avlopp på vår hemsida och avloppsguiden.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och
Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Dokument som du ska bifoga

  • Situationsplan i lämplig skala (1:500 -1:1000) där avloppsanläggningens samtliga delar, uppställningsplats och vändplats tydligt framgår.

  • Teknisk beskrivning av avloppsanläggnings samtliga delar.

Dokument som du kan behöva bifoga

  • Vid polerbädd, infiltration eller markbädd ska längd, tvärsektion och kornstorlek redovisas.

  • Vid infiltration ska diagram över kornfördelning från jordprov och/eller perkolationsprov med dimensionerande LTAR-värde redovisas.

Avgift

Vi tar ut en avgift för handläggningen av ditt ärende enligt kommunens taxa för miljöbalken. Du kan läsa mer om denna taxan här. Avgift tas inte ut för råd och information.   

När du ansökt

Efter att en komplett ansökan eller anmälan kommit in, gör kommunen ett besök på fastigheten för bedömning av den tänkta avloppsanläggningen och placeringen. Är ansökan komplett sker handläggning inom max 6 veckor men om det saknas viktiga uppgifter blir handläggningstiden längre. 

Vi kommer att kontakta dig via angiven e-postadress under tiden vi handlägger ditt ärende. Om du har digital brevlåda kommer vi istället att skicka kommunikation och beslut till den.

När din ansökan eller anmälan är komplett och bedöms godtagbar, ger kommunen tillstånd för anläggningen. Miljöenheten kommer delge dig beslutet med hjälp av förenklad delgivning. Här kan du läsa mer om hur det går till.

Observera att du inte får börja gräva för avloppsanläggningen innan beslutet vunnit laga kraft!

 

Kungälvs kommun behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i avsnittet nedan.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa