Fondansökan: Sociala fonder

LÄS MER

Det finns två donationsfonder som är avsedda för olika sociala ändamål.

Du som har din adress (folkbokförd) i Kungälvs kommun har möjlighet att söka medel ur fonderna. Sociala myndighetsnämnden beslutar vem av de sökande som ska få medel ur fonderna och hur mycket var och en får. Vissa år ger fonderna ingen utdelning.

Fonderna är:

  • Elsa och Gunnar Ornäs fond till förmån för funktionshindrade inom Kungälvs stad. Riktar sig till dig som har ett funktionshinder och är bosatt i kommunen.

  • Stiftelsen Gustaf E Falcks donationsfond för personer bosatta i Marstrand. Riktar sig till dig som har din adress och bor i Marstrand. Du ska ha ett behov som kommunens andra typer av stöd inte kan hjälpa dig med.

Sista ansökningsdag är den 30 april varje år

Det är sociala myndighetsnämnden som beslutar om utdelning. Sista dagen att söka är den 30 april varje år. Om ansökan kommer efter den 30 april gäller den för nästa år i stället.  Tänk på att meddela oss eventuella förändringar före den 30 april.

Besked under sommaren

Medel ur fonderna betalas ut under sommaren till det konto som du skrivit in när du ansökte. Har du frågor om sociala fonder eller ska meddela oss eventuella förändringar om din ansökan är du välkommen att kontakta Administrativa enheten via Kundcenter 0303 - 23 80 00.

Kungälvs kommun behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i avsnittet nedan.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa