Servisanmälan - Ansluta till det kommunala vatten- och avloppsnätet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vill du ansluta till det kommunala VA-nätet behöver du först göra en ansökan, vilket också kallas servisanmälan. Om din ansökan godkänns bygger kommunen ut sitt ledningsnät för att nå din fastighet. Du som fastighetsägare betalar en anslutningsavgift enligt kommunens VA-taxa.

Innan du bestämmer dig för att ansöka bör du ta reda på vad som gäller för kommunalt vatten och avlopp i Kungälv.

Rättigheter och skyldigheter

För fastighetens inkoppling till - och brukande av - den allmänna VA-anläggningen gäller ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av allmän vatten- och avloppsanläggning). I ABVA finns information om vilka rättigheter och skyldigheter alla anslutna till kommunalt vatten och avlopp har.

Om du har frågor eller behöver hjälp att komma i kontakt med rätt person är du välkommen att kontakta Kungälvs kommuns Kundcenter på telefonnummer 0303 - 23 80 00.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa