Räkna ut brukningsavgift för vatten och avlopp 2024

LÄS MER

Den här e-tjänsten vänder sig till dig som idag har VA-tjänster från Kungälvs kommun. Här kan du räkna ut vad du kommer få betala för våra VA tjänster under 2023. Tjänsten kan räkna på brukningsavgiften för privata fastighetsägare och företrädare för bostadsrättsföreningar och VA-föreningar. Du behöver ha fakturan framför dig när du går vidare. Där finns alla uppgifter du behöver. Tänk på att resultatet av uträkningen bygger på er beräknade användning av vatten för året. Resultatet ska alltså bara ses som vägledande och är inte på något sätt bindande.

Begrepp som är bra att ha koll på:

 • Vatten, spillvatten och dagvatten är tre separata tjänster i var sin ledning
 • Spillvatten är det som kommer från toalett, dusch och kök och tvätt
 • Dagvatten är både regnvatten och dräneringsvatten
 • Avlopp betyder både spillvatten och dagvatten

Tjänsten kräver ingen inloggning och vi hanterar inga personuppgifter. Vi sparar bara statistik om användningen för att vi ska kunna göra tjänsten bättre.

Kort om VA-taxan

Vår VA-taxa kan delas in i två delar, anläggningsavgift och brukningsavgift:

 • Anläggningsavgiften är en engångsavgift och betalas när du kopplar in dig till våra tjänster, exempelvis vid nybyggnation.
 • Brukningsavgiften, som den här e-tjänsten räknar på är den avgift du betalar varannan månad för våra tjänster.  Läs mer om VA-taxan på vår hemsida: www.kungalv.se/vataxa Där finns också de ekvationer som den här tjänsten använder för att räkna på din brukningsavgift.
  brukningsavgiften kan i sin tur delas in i tre delar:
  • fast del
  • rörlig del
  • dagvatten

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa