Dödsboanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Viktig information

Om den avlidne bedrev näringsverksamhet eller ägde fast egendom/tomträtt behöver en bouppteckning göras. Kontakta banken eller begravningsbyrån om du behöver hjälp med detta, eller läs på Skatteverket hur man gör.

Inför ansökan

 • Denna e-tjänst kräver inloggning med giltig e-legitimation (bank-id). 
 • Innan du startar är det bra att du samlar alla uppgifter om tillgångar och utgifter.
 • Du kan bifoga handlingar i e-tjänsten. Vissa handlingar från banker går att spara ner i PDF-format och bifoga. Det går även bra att fotografera dina handlingar med mobilkamera och bifoga, tänk då på att det ska vara läsbart.

Handlingar som ska bifogas ansökan:

 • Kontoutdrag från dödsdagen och så långt fram som möjligt. Finns inte eventuella inkomster med på kontoutdraget ska dessa redovisas. Lämnas också för efterlevande make eller maka.
 • Kapital och räntebesked från banken. Lämnas också för efterlevande make eller maka.
 • Kopia på senaste deklarationen eller slutskattebesked (Beställs från Skatteverket 0771 567 567)
 • Dödsfallsintyg och släktutredning (Beställs från Skatteverket 0771 567 567 eller via begravningsbyrån)
 • Faktura på begravningskostnaderna och eventuell gravsten.
 • Namn och adresser till samtliga dödsbodelägare/arvingar.

Lämna även in följande handlingar om de finns:

 • Värderingsunderlag för bil, båt, moped med mera
 • Inventeringsprotokoll från bankfack
 • Testamente eller äktenskapsförord
 • Om bostaden är en bostadsrättslägenhet, intyg om lägenhetens värde.

 

För mer information om dödsboanmälan och ekonomiskt bistånd till begravningskostnader, se Kommunens hemsida- Dödsboanmälan och begravningskostnader.

 

Kungälvs kommun behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i avsnittet nedan.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

 • BankID/E-legitimation
 • Dödsfallsintyg och släktutredning
 • Kopia av senaste inkomstdeklaration
 • Kapital- och räntebesked
 • Kontoutdrag från dödsdagen
 • Kopia på offert eller faktura på begravningskostnaden

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa