Dödsboanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan dödsbodelägare lämna in ansökan om dödsboanmälan, en förenklad form av bouppteckning.

Viktig information

Om den avlidne bedrev näringsverksamhet eller ägde fast egendom/tomträtt behöver en bouppteckning göras. Kontakta banken eller begravningsbyrån om du behöver hjälp med detta, eller läs på Skatteverket hur man gör.

Inför ansökan

 • Denna e-tjänst kräver inloggning med giltig e-legitimation (bank-id). 
 • Innan du startar är det bra att du samlar alla uppgifter om tillgångar och utgifter.
 • Du kan bifoga handlingar i e-tjänsten. Vissa handlingar från banker går att spara ner i PDF-format och bifoga. Det går även bra att fotografera dina handlingar med mobilkamera och bifoga, tänk då på att det ska vara läsbart.

Handlingar som ska bifogas ansökan:

 • Kontoutdrag från dödsdagen och så långt fram som möjligt. Finns inte eventuella inkomster med på kontoutdraget ska dessa redovisas. Lämnas också för efterlevande make eller maka.
 • Kapital och räntebesked från banken. Lämnas också för efterlevande make eller maka.
 • Kopia på senaste deklarationen eller slutskattebesked (Beställs från Skatteverket 0771 567 567)
 • Dödsfallsintyg och släktutredning (Beställs från Skatteverket 0771 567 567 eller via begravningsbyrån)
 • Faktura på begravningskostnaderna och eventuell gravsten.
 • Namn och adresser till samtliga dödsbodelägare/arvingar.

Lämna även in följande handlingar om de finns:

 • Värderingsunderlag för bil, båt, moped med mera
 • Inventeringsprotokoll från bankfack
 • Testamente eller äktenskapsförord
 • Om bostaden är en bostadsrättslägenhet, intyg om lägenhetens värde.

För mer information om dödsboanmälan och ekonomiskt bistånd till begravningskostnader, se Kommunens hemsida- Dödsboanmälan och begravningskostnader.

Kungälvs kommun behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i avsnittet nedan.

Följande behövs för e-tjänsten

 • BankID/E-legitimation
 • Dödsfallsintyg och släktutredning
 • Kopia av senaste inkomstdeklaration
 • Kapital- och räntebesked
 • Kontoutdrag från dödsdagen
 • Kopia på offert eller faktura på begravningskostnaden

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa