Lämna uppgifter för omklassning av livsmedelsverksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Livsmedelsverket inför en ny riskklassningsmodell för registrerade livsmedelsverksamheter. Det betyder att alla livsmedelsverksamheter behöver lämna nya uppgifter för att klassa om sin verksamhet efter de nya reglerna som kommer att gälla från och med 1 januari 2024.

Här lämnar du uppgifter om din livsmedelsverksamhet. Miljöenheten behöver uppgifterna för att placera verksamheten i rätt riskklass. Lämna uppgifter senast 15 februari 2024.

Om verksamheten är certifierad enligt en standard för livsmedelssäkerhet är det bra om du har ditt certifikat tillgängligt så att du kan ladda upp det.

Vi räknar med att det tar  ca 30 minuter att fylla i uppgifterna. Det är viktigt att du har tagit fram grundläggande uppgifter om ditt företag innan du startar e-tjänsten. För mer information på Vad du som företagare behöver göra med omklassningen av livsmedelsverksamhet - kungalv.se.

Det finns hjälptext i e-tjänsten vid frågorna, för att se den tryck på "Hjälp ?".

Anmälan är kostnadsfri.

Logga in med din egen e-legitimation 

Som företrädare för företaget så använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten, exempelvis Mobilt BankID. I tjänsten kan du sen välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, Statistikmyndigheten SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Relaterad information: 

Så här hämtas dina företagsuppgifter (bolagsverket.se).

Här finns information om den nya riskklassningen Riskklassning av anläggningar och verksamheter från och med 2024 - Kontrollwiki (livsmedelsverket.se)

När du anmält:

Miljöenheten kommer att granska inskickade uppgifter och därefter besluta om ny riskklass. Miljöenheten kommer meddela dig om beslutet genom så kallad förenklad delgivning. Här kan du läsa mer om hur förenklad delgivning går till.

Vid frågor om e-tjänsten:

Kundcenter, Kungälvs kommun

Tel: 0303-23 80 00

E-post: kommun@kungalv.se

Kungälvs kommun behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i avsnittet nedan.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Organisationsnummer
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa