TEST - Ansökan om specialkost av medicinska skäl och anpassad måltid

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du läsa mer om de olika typer av specialkost du kan söka i den här e-tjänsten. 

Specialkost av medicinska skäl

Om du/ditt barn behöver specialkost på grund av till exempel allergi, intolerans eller andra matrelaterade sjukdomar och symtom, ansöker du om specialkost av medicinska skäl. Behovet av specialkost ska även intygas skriftligt från vården*. Det kan till exempel vara ett journalutdrag från läkare, dietist eller annan legitimerad personal. Inom Västra Götalandsregionen är det kostnadsfritt att få intyg för specialkost vid medicinska skäl. För att ändra i din ansökan eller avsluta ärendet kan du logga in i ditt ärende vid ett senare tillfälle.

* Undantag från kravet på intyg från vården görs för följande specialkoster:

- laktosreducerad kost (mindre än 3g laktos per portion) till skolelever
- specialkost på grund av korsreaktioner mot enstaka råa livsmedel orsakade av pollenallergi
- specialkost på grund av icke-allergiska överkänslighetsreaktioner mot enstaka råa röda livsmedel.

Behovsanpassade måltider

Inom förskolan görs alltid en individuell anpassning av måltiderna för barn med behov.

Inom skola/gymnasium beslutar rektor om behovsanpassade måltider. Ansökan kan göras först efter dialogsamtal med skolan och ett skriftligt underlag kan bifogas till ansökan. 

Vegetariskt* eller mat utan griskött

Inom förskolan behöver du ansöka om vegetariskt* eller mat utan griskött.  Anpassade måltider av etiska eller religiösa skäl behöver inte styrkas.  På kommunens hemsida finns mer att läsa om vår mat i skola och förskola - kungalv.se

Kommunala grundskolor och gymnasieskolor i Kungälv serverar varje skoldag en alternativ rätt som är vegetarisk*. Det är ändå bra att känna till önskemål om exempelvis vegetariska måltider inför schemabrytande aktiviteter så som utflykter med mera. Därför ser vi gärna att en ansökan skickas in.

Tänk på att om ditt barn behöver specialkost av medicinska skäl behöver du också ange om barnet behöver en vegetarisk* måltid eller mat utan griskött.

* Vegetarisk som även innehåller mjölk och ägg

Avanmälan

För att ändra i din ansökan eller avsluta ärendet kan du logga in i ditt ärende vid ett senare tillfälle. Detta hjälper oss att minska matsvinnet.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@kungalv.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa