Följa med-kort - anslut din verksamhet eller avsluta erbjudande

LÄS MER

Det är inte alltid lätt för personer som har funktionsnedsättningar att ta del av kultur- och fritidsverksamheter, vissa behöver en annan person som stöd. Följa med-kortet är ett kort för de som på grund av sin funktionsnedsättning behöver ha med sig någon som stöd vid olika aktiviteter eller arrangemang. Den personen får då följa med gratis och kan till exempel vara en kompis, släkting eller granne. Syftet med Följa med-kortet är att underlätta för personer som har funktionsnedsättningar att delta i kultur- och fritidsutbud i kommunen.

Om du som företagare eller arrangör vill bidra till att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i kulturliv, fritidsliv eller idrottsliv kan du ansluta dig till Följa med-kortet. Du väljer själv upplägg: du kan ansluta din verksamhet kontinuerligt eller vid enskilda tillfällen, och du kan sätta upp begränsningar som att till exempel erbjuda ett visst antal platser på ett arrangemang.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa