Beställning hemtjänst från socialsekreterare i annan kommun

LÄS MER

Tänk på det här

Det är viktigt att du som handläggare tänker på att gällande beslut i hemkommunen kanske inte är direkt applicerbart på förhållanden i bostaden här i Kungälvs kommun. Till exempel kan det vara trångt eller svårtillgängligt på vissa ställen i bostaden eller i omgivningarna, så som sovrum, badrum, toalett, trappor eller utemiljön.

Som turistkommun är vi hårt belastade inom hemtjänsten under sommarmånaderna och det är av vikt för oss att biståndsbeslutet ligger på så rätt nivå som möjligt, i de beställningar vi får. Lika viktigt är det att vi får in er beställning så tidigt som möjligt, men definitivt minst fyra veckor innan vistelsens startdatum. En sådan framförhållning krävs för vår resursplanering.

Det är också viktigt att du informerar brukaren om vad som gäller angående Hemsjukvård och personliga hjälpmedel.

Ersättning

Ersättning mellan kommuner för hemtjänst i annan kommun utgår enligt Socialtjänstlagen kap. 2a §7.
Ersättningen ska betalas enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar för motsvarande insatser.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Eventuella bilagor som ska bifogas ansökan måste vara i PDF-format
  • Ansökan via denna e-tjänst kräver att man loggar in med e-legitimation, enbart ditt namn kommer att hämtas till formuläret.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa