Beställning hemtjänst från socialsekreterare i annan kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tänk på det här

Det är viktigt att du som handläggare tänker på att gällande beslut i hemkommunen kanske inte är direkt går att överföra på förhållanden i bostaden här i Kungälvs kommun. Till exempel kan det vara trångt eller svårtillgängligt på vissa ställen i bostaden (sovrum, badrum, toalett) eller i omgivningarna (trappor eller utemiljön).

Som turistkommun är vi hårt belastade inom hemtjänsten under sommarmånaderna och det är viktigt för oss att biståndsbeslutet i de beställningar vi får ligger på rätt nivå. Det är också viktigt att vi får in er beställning så tidigt som möjligt. För att vi ska kunna göra en bra resursplanering behöver vi er beställning minst fyra veckor innan vistelsens startdatum.

Glöm inte att informera brukaren om vad som gäller angående hemsjukvård och personliga hjälpmedel.

Ersättning

Ersättning mellan kommuner för hemtjänst i annan kommun utgår enligt VästKom. Ersättning kommer även faktureras för resor samt restid och väntetid för personal. Genom att göra beställning godkänner du hemkommunens betalansvar enligt dessa villkor.

Utredningen skall bifogas som bilaga och skickas till:

Kungälvs kommun/Biståndsenheten
442 81 Kungälv
Fax nummer 0303-23 91 77

Följande behövs för e-tjänsten

  • Eventuella bilagor som ska bifogas ansökan måste vara i PDF-format
  • Ansökan via denna e-tjänst kräver att man loggar in med e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa