Ansökan om service och omsorgsinsatser enligt socialtjänstlagen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen (SoL). Stöd enligt socialtjänstlagen kallas för bistånd. Målsättningen med biståndet är att du ska få stöd utifrån individuella behov och förutsättningar. Du kan exempelvis ansöka om hemtjänst, trygghetslarm, dagverksamhet, avlösning, ledsagning eller särskilt boende.

Ansök själv eller ta hjälp

Ansökan kan du göra om det gäller dig själv, om du är ombud, god man, förvaltare eller anhörig. Efter att ansökan har kommit till oss så kommer en av kommunens socialsekreterare kontakta dig för att göra en utredning av ditt behov.

Läs mer om stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) på vår hemsida.

För dig som vill använda en pappersblankett finns den att skriva ut från e-tjänsten - klicka på "Hämta blankett".

Följande behövs för e-tjänsten

  • Eventuella bilagor som ska bifogas ansökan måste vara i PDF-format
  • Ansökan via denna e-tjänst kräver att man loggar in med e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa