Kundportal för avfalls- och VA-abonnemang

LÄS MER

I kundportalen för VA och avfall kan du utföra olika ärenden kopplat till dina VA- och avfallsabonnemang, exempelvis:

 • skicka in din vattenmätaravläsning
 • se din senaste mätaravläsning samt din årsförbrukning av vatten
 • se schema över planerade hämtningsdagar för avfall
 • beställa matavfallspåsar
 • beställa extra tömning av avfall
 • beställa budad eller akut tömning av slamanläggning
 • se dina abonnemang
 • se fakturahistorik
 • anmäla reklamation
 • se dina tidigare ansökningar
 • ändra dina kontaktuppgifter

För att logga in i kundportalen behöver du legitimera dig med e-legitimation som BankID eller Freja eID. 

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@kungalv.se