Intresseanmälan för Direktupphandling i Kungälvs kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Marknadsför ditt företag genom att registrera din verksamhet i Kungälvs kommuns företagsregister för direktupphandling och underlätta för kommunen att hitta små och medelstora företag i regionen. När kommunens verksamheter behöver köpa, hyra eller på annat sätt anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genomför vi upphandlingar eller inköp. 

  • När du anmäler ditt företag till vårt företagsregister ställer du dig till Kungälvs kommuns förfogande i samband med direktupphandlingar.
  • Observera att kommunen använder företagsregistret upplysningsvis. Ditt företag tilldelas inte per automatik kontrakt.

Du som företagare ansvarar själv för att din e-post och att din intresseanmälan hålls aktuell. 

Välkommen med din intresseanmälan! 

Mer information om upphandling hittar du på kommunens hemsida.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa