Anmäl och registrera livsmedelsverksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du ska sälja, servera eller hantera livsmedel i din verksamhet behöver du göra en anmälan om registrering till Kungälvs kommun. Anmälan ska göras både om du ska öppna en ny eller ta över en befintlig verksamhet. Du måste göra anmälan senast två veckor innan du planerar att starta. Du kan starta verksamheten när du har fått en bekräftelse på registreringen från förvaltningen. Har du inte fått ett svar två veckor efter att fullständig anmälan lämnats in så får du starta ändå.

Om din anmälan kommer in försent eller uteblir, riskerar du att få betala en sanktionsavgift. Sanktionsavgiftens storlek kan vara från 2 500 kronor upp till 75 000 kronor.

Lagar och regler

Du som vill starta en livsmedelsverksamhet ska ha kunskap om den verksamhet du vill bedriva. Regleringen kring registrering finns i föreskriften om registrering och godkännande LIVSFS 2022:8 §§ 2-3, 6-9. Ni är skyldiga att känna till de lagar och regler som er verksamhet omfattas av, exempelvis livsmedelslagen 2006:804, samt EG-förordningen nr 178/2002. Det ska finnas ett system för egenkontroll som är anpassat till den anläggning som ska bedrivas. De krav på utbildning och kunskap som gäller dig beror på vilken verksamhet du bedriver och vilka livsmedel du hanterar. För att läsa mer om att bedriva livsmedelsverksamheter  kan du gå in på Livsmedelsverkets sida för företagare

Avgifter

Avgifter för miljö- och byggnadsnämndens handläggning tas ut i enlighet med "Kungälvs kommuns taxa för livsmedelskontroll". Taxan finns tillgänglig på kungalv.se/taxor.


För registreringen tar vi ut en avgift och för närvarande är avgiften 1 378 kronor enligt taxan för år 2023.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på Bolagsverkets hemsida: Så här hämtas dina företagsuppgifter.

Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

När du har ansökt

Vi kommer komma ut och kontrollera er verksamhet kort efter att ni startat.

Därefter kommer vi besluta om kontrollfrekvens. Vi debiterar sedan löpande efter varje kontroll och vid uppföljande kontroller. Miljöenheten kommer delge dig beslutet med hjälp av förenklad delgivning. Du kan läsa med om förenklad delgivning på Kungälvs kommuns hemsida.

Vid frågor om e-tjänsten:

Kundcenter, Kungälvs kommun

Tel: 0303-23 80 00

E-post: kommun@kungalv.se

Kungälvs kommun behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i avsnittet nedan.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Organisationsnummer
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa