Kulturbidrag i form av verksamhetsstöd

LÄS MER

Kungälvs kommun bidrar med kulturbidrag i olika former. Kulturbidrag i form av verksamhetsstöd syftar till att ge förutsättningar för ett rikt och brett kulturliv inom kommunen där professionella verksamheter med långsiktiga verksamhetsmål får stöd i sitt kulturella utövande. Det finns ett antal bedömningskriterier som behöver vara uppfyllda för att erhålla verksamhetsstöd:

  • Huvudman ska vara juridisk person/organisation.
  • Verksamhetsstöd lämnas endast till professionella utövare. Det innebär en person/grupp som genomgått konstnärlig högskoleutbildning, annan konstnärlig yrkesutbildning eller bedriver en dokumenterad konstnärlig yrkesverksamhet.
  • Stöd beviljas endast till konstnärliga och kulturella verksamheter. Verksamheten ska äga rum i Kungälvs kommun och vara tillgängliga för allmänheten. Verksamhetsstöd avser verksamhet som normalt sträcker sig över helt kalenderår, vilket innebär att verksamhet bedrivs över årets säsonger med möjlighet för naturliga uppehåll mellan produktioner.
  • Årlig redovisning av beviljat stöd är en förutsättning för att beviljas fortsatt stöd vid ny ansökan

Utöver nämnda kriterier görs en bedömning av ansökan utefter hur väl verksamheten bidrar till följande:

  • Att nå nya målgrupper
  • Ett varierat och kvalitativt utbud för barn och ungdomar
  • Förnyelse av konstnärliga uttryck och/eller produktionsformer
  • Kulturell mångfald både avseende genre, uttryck, tradition och ursprung.
  • Att värna om lokala konstnärliga och kulturella traditioner

Ytterligare information finns att läsa i Riktlinjer för kulturbidrag i form av verksamhetsstöd på kommunens hemsida.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa