Ansökan om investeringsstöd för idrottsverksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Idrottsföreningar med egna anläggningar kan ansöka om investeringsstöd.

Det kan gälla exempelvis:

  • Om- eller tillbyggnad eller visst nybyggnadsarbete.
  • Större underhållskostnader för anläggning som behöver utföras under innevarande verksamhetsår.
  • Investering i inventarier som är nödvändiga för föreningens verksamhet.
  • Tillgänglighetsanpassning av lokaler.
  • Att genomföra åtgärder som är gynnsamma ur miljöhänsyn och/eller är energisparåtgärder.

Ansökan:

Ansökan ska vara inskickad senast 28 februari.
Utbetalning sker senast 30 juni. Beloppet betalas ut för hela året som en engångsutbetalning om
inget annat meddelas.

Eventuellt stöd öronmärks för investeringen och kan behövas betalas tillbaka till kommunen om investeringen inte görs. Föreningen kommer även att behöva redovisa när investeringen är gjord.

Kungälvs kommun behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i avsnittet nedan.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa