Ekonomiskt bistånd - Ansökan om fortsatt ekonomiskt bistånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten är till för dig som idag har ekonomiskt bistånd hos Kungälvs kommun och som behöver förnya den, vilket du ska göra varje månad. Om du inte har ekonomiskt bistånd från oss idag så behöver du göra första ansökan på pappersblankett. Även du som har skyddade personuppgifter behöver använda pappersblankett.

Du hittar pappersblanketterna för ekonomiskt bistånd på vår hemsida.

Innan du startar e-tjänsten 

Ta fram alla uppgifter om inkomster och utgifter. Tänk på att skriva in de exakta beloppen och var ytterst noga med alla kontaktuppgifter. Det tar omkring 20 minuter att fylla i ansökan. Om du vill avbryta och fortsätta vid ett senare tillfälle så välj spara dina uppgifter.  Rutor som är markerade med * är tvingande att fylla i.  Du behöver signera din ansökan med e-legitimation efter att du granskat den i sista steget för att den ska skickas in.

Medsökande 

Är du gift, har en sambo eller en registrerad partner så betyder det att ni måste göra den här ansökan tillsammans. Det är de sammanlagda inkomsterna och utgifterna i hushållet som räknas ihop. Ni båda kommer att behöva godkänna  och signera ansökan med e-legitimation. Din partner eller sambo får ett e-postmeddelande för att godkänna ansökan. Mer information om e-legitimation finns här .  

Mina sidor 

Du kan följa ditt ärende på mina sidor. Din ansökan finns kvar i sex månader. Den information du skriver in i e-tjänsten är skyddad av kommunen. De kommer att behandlas och sparas enligt socialtjänstens dokumenthanteringsplan. Beslutet på din ansökan får du antingen via Mina sidor eller via brev som skickas via vanlig post beroende på vad du väljer i e-tjänsten innan signering. 

 

Denna e-tjänst har tagits fram i enlighet med riktlinjerna för e-tjänster i Kungälvs Kommun. Granskning har genomförts av e-tjänsteansvarig och informationssäkerhetssamordnare.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa