Synpunkt, fråga eller klagomål

LÄS MER

Synpunkt - felanmäla - klagomål

Låt oss veta vad du tycker om Kungälvs kommun. Ställ en fråga, gör en felanmälan, lämna en synpunkt eller ett klagomål. Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre - varje dag! 
Tänk på att du inte kan överklaga myndighetsbeslut genom e-tjänsten. Mer information om det finns på kommunens webbplats.

Vad händer sedan?

Informationen skickas vidare till den ansvarige på kommunen. 

Får jag svar?

Om du angett dina kontaktuppgifter och ställt en fråga så får du svar. Om du väljer att vara anonym kan vi inte svara. Men din information tas emot och handläggs på samma sätt som om du lämnat kontaktuppgifter.

Offentlighet

När du skickar en synpunkt till kommunen blir den en allmän handling. Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare kan ha rätt att läsa. Att din fråga blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete.

 

Kungälvs kommun behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i avsnittet nedan.

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa