Avanmälan specialkost och anpassad kost

LÄS MER

Vårdnadshavaren är ansvarig för att förskola och skola får rätt information om barnets/elevens specialkostbehov. Om behovet av specialkost upphör åligger det vårdnadshavaren att informera om detta genom en avanmälan av specialkosten.