Anmälan om specialkost

LÄS MER

Om du/ditt barn behöver specialkost på grund av till exempel allergi, intolerans eller andra matrelaterade sjukdomar och symtom, ansöker du om specialkost av medicinska skäl. En ny ansökan ska skickas in i början av varje läsår och om behovet ändras. Behovet av specialkost ska även intygas skriftligt från vården*. Det kan till exempel vara ett journalutdrag från läkare, dietist eller annan legitimerad personal. Inom Västra Götalandsregionen är det kostnadsfritt att få intyg för specialkost vid medicinska skäl.